5 Mart 2013 Salı

Peyzaj mimarı ne iş yapar?

Okulda öğretildiği kadarıyla peyzaj mimarları;

İnsan ile doğayı, kültürel, estetik, mutluluk, fayda ve bilimsel kavramlar ile uzlaştır.

tr.wikipedia.or peyzaj mimarlığı için şöyle diyor:

"Peyzaj mimarlığı, doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alan, mekan ve yaşam ortamı oluşturan, biyoçeşitliliği destekleyen arazi planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması, onarılması ve denetlenmesi konularını kapsayan eğitim, araştırmalar yapan ve ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik adına ekolojik öncelikli projeler üretilmesini sağlayan bir planlama ve tasarım dalıdır." kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Peyzaj_mimarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1

Peyzaj Mimarları ortak yaşam alanı dünyamızı daha doğal ve estetik bir şekilde dizayn eder. Zaten kendi içinde estetik ve devamlı olan doğa insan yaşam alanlarına en uygun şekilde girmelidir.

İnşaat mühendisi ve mimarların göz ardı edebileceği hususlara dikkat çeker.

Akıllı ve macro planlar yapan mütahitler ile dost, günü kurtaranlar ile kavgalıdır.

Günlük yaşamı çekilir kılmak adına yaptığı tasarımlar doğaya rağmen değil doğa ile uyumludur.

Peyzaj mimarları sadece tasarladığı alanı değil, buranın çevresiyle uyumunu da hesaplamakla mükelleftir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder